GEOCACHING

A partir d'este 2012 des del Centre Excursionista de les Alqueries, volem proposar una forma relativament nova de poder gaudir de les vostres caminades  unint la tecnologia i la naturalesa: parlem del Geocaching.  Ho coneixeu?... Per als que no, bàsicament consistix, amb l’ajuda d’un GPS (en realitat també es pot fer amb un bon mapa i una brúixola, o un mòbil amb GPS), en trobar un determinat punt en què s’amaga un xicotet caché o "tresor". Es tracta de recipients hermètics (tipus tupper) en els quals hi ha diversos objectes i una llibreta per a apuntar les visites. La idea és que pots agafar un dels objectes del caché, sempre que deixes a canvi un altre d’igual o superior "valor". Són objectes d’escàs valor, com podeu imaginar i el premi realment consistix en ser capaç de localitzar-lo. També s’apunten en una llibreta les dades de la visita: data, l'objecte que agafes, l'objecte que deixes, algun comentari sobre el que et pareix el lloc, si t’ha resultat fàcil o difícil trobar-lo... Tot això també pots registrar-ho en internet, en la pàgina www.geocaching.com; d’eixa manera, el caché és quelcom viu i, tant el seu "propietari" com els "buscadors" podem seguir la seua evolució.
És una activitat per a xicotets i majors i és una bona manera d’introduir als més xicotets, d’una forma molt amena i motivadora, en el món de la naturalesa, de l’aventura, etc. Comprovat, funciona!... És molt recomanable si voleu que els xicotets isquen a la muntanya encantats de la vida. I existixen al voltant d' 1,5 milions de cachés amagats per tot el món.
Ho teniu tot perfectament explicat en la pàgina web www.geocaching.com. En el menú principal de la web, si vas al desplegable Play-Hide & Seek a Cache (Jugar - Amagar i Buscar un Caché), podreu buscar els cachés pròxims al poble o en algun lloc on aneu de cap de setmana o de vacances... (Es pot definir el radi d’acció que es vulga des d’un punt d’origen). Cal enregistrar-se en la web per a poder tindre accés a les coordenades i el registre és gratuït. Si ho feu, us adonareu que hi ha alguns cachés molt prop del poble...
Tots els objectes es poden agafar, però hi ha alguns que s’han de tornar a deixar en un altre caché. Són els TB (Travel Bug, o siga, Bestiola Viatgera). Els TB no són com els altres regals; la missió d’estos és viatjar per tot el món i poder fer-los el seguiment des de la web (gràcies al número d’identificació únic de la placa que els acompanya). Des del CEA, intentarem acostar este món als socis que no ho coneguen. Us animem perquè poseu en un buscador la paraula "geocaching" i llegiu i us informeu...ja veureu com us enganxa...

TRESORS

En este enllaç teniu la. situació del tresor del 4 de març Per a poder veure les coordenades, cal estar registrat.
Descripció de l'excursió
Imatges del tresor.
Ací teniu la situació de altres tresors.

======================================================

A partir de este 2012 desde el Centre Excursionista de les Alqueries, queremos proponer una forma relativamente nueva de poder disfrutar de vuestras caminatas  uniendo la tecnología y la naturaleza: hablamos del Geocaching.  ¿Lo conocéis?... Para los que no, básicamente consiste, con la ayuda de un GPS (en realidad también se puede hacer con un buen mapa y una brújula, o un móvil con GPS), en encontrar un determinado punto en el que se esconde un pequeño caché o "tesoro". Se trata de recipientes herméticos (tipo tupper) en los que hay diversos objetos y una libreta para apuntar las visitas. La idea es que puedes coger uno de los objetos del caché, siempre y cuando dejes a cambio otro de igual o superior "valor". Son objetos de escaso valor, como podéis imaginar, i el premio realmente consiste en ser capaz de localizarlo. También se apuntan en una libreta los datos de la visita: fecha, lo que coges, lo que dejas, algún comentario sobre lo que te parece el lugar, si te ha resultado fácil o difícil encontrarlo... Todo esto también puedes registrarlo en internet, en la página www.geocaching.com. De esa manera, el caché es algo vivo y, tanto su "propietario" como los "buscadores" podemos seguir su evolución.
Es una actividad para pequeños y mayores y es una buena manera de introducir a los más pequeños, de una forma muy amena y motivadora, en el mundo de la naturaleza, de la aventura, etc. ¡Comprobado, funciona!... Es muy recomendable si queréis que los pequeños salgan al monte, encantados de la vida. Y existen alrededor de 1,5 millones de cachés escondidos por todo el mundo.
Lo tenéis todo perfectamente explicado en la página web www.geocaching.com. En el menú principal de la web, si vas al desplegable Play-Hide & Seek a Cache (Jugar - Amagar y Buscar un Caché), podréis buscar los cachés próximos al pueblo o en algún lugar donde vayáis a ir de fin de semana o de vacaciones... (Se puede definir el radio de acción que se quiera desde un punto de origen). Hay que registrarse en la web para poder tener acceso a las coordenadas y el registro es gratuito. Si lo hacéis, os daréis cuenta de que hay algunos cachés muy cerca del pueblo...
Todos los objetos se pueden coger, pero hay algunos que se deben volver a dejar en otro caché, son los TB (Travel Bug, o sea, Bicho Viajero). Los TB no son como los otros regalos; la misión de estos es viajar por todo el mundo y poder hacerles el seguimiento desde la web (gracias al número de identificación único de la placa que les acompaña). Desde el CEA, intentaremos acercar este mundo a los socios que no lo conozcan, os animamos a que pongáis en un buscador la palabra "geocaching" y leáis y os informéis...ya veréis como os engancha...

TESOROS

En este enlace tenéis la situación del tesoro del 4 de marzo. Para poder ver las coordenadas, hay que estar registrado.
Descripción de la excursión
Imágenes del tresoro.
Aqui teneis la situación de otros tesoros.

 

© CENTRE EXCURSIONISTA LES ALQUERIES